BIFF-TV - INTERVJU - VINDEN SNUR (2020)

  • BIFF-TV
  • 4min

BIFF og Universitetet i Bergen fortsetter samarbeidet om BIFF-TV, hvor studenter i bachelorprogrammet i film- og tv-produksjon dekker festivalstemningen og produserer daglige videoer. Her kan du se tidligere års reportasjer fra BIFF-TV – helt tilbake til 2007.