Tilgjengelighetslenker

En falsk tyngde

50min Documentary 2019

En uforglemmelig hybridfilm om hjernesykdom, butoh-dans og tap av kroppskontroll

I en alder av 66 år ble regissør Daisuke Kosugis far Masanori rammet av en sjelden hjernesykdom som angriper kroppens balansesenter og kognitive funksjoner. For arkitekten og den tidligere bodybuilderen Masanori, som har levd et liv basert på rasjonelle prinsipper om stabilitet og kontroll, innebar sykdommen en drastisk endring av tilværelsen. I hybridfilmen EN FALSK TYNGDE tolker butoh-danseren Toru Iwashita Masanoris nye liv med rehabilitering og proteser, i det som ved første øyekast ser ut som en ordinær pensjonisthverdag, men som gradvis utvikler seg til et klokt, vemodig og svært uttrykksfullt sykdomsportrett.

Daisuke Kosugi har tidligere deltatt på festivalen med kortfilmen THE LOST DREAMS OF NAOKI HAYAKAWA (BIFF 2017), og her følger han opp med enda en film i skjæringspunktet mellom dokumentar og fiksjon. EN FALSK TYNGDE befinner seg i gråsonen mellom kinofilm og videokunst, og det utradisjonelle perspektivet får publikum til å se på alderdom og tap av kroppskontroll med friske øyne og ny innsikt.

English

When a retired architect and former body builder is struck by a rare brain disease that affects his movements and cognitive functions, his world is turned upside-down. This documentary-fiction hybrid is a study of character and movement based on director Daisuke Kosugi’s father, with butoh dancer Toru Iwashita transforming his daily routine and rehabilitation exercises into a physical performance piece. A cross between cinema and video art, A FALSE WEIGHT offers new perspectives on aging and losing control of one’s body.

Director

Daisuke Kosugi

Språk

Japanese

Undertekster

English

Land

Norway, France, Japan