Tilgjengelighetslenker

Free Lunch Society

1t 30min Documentary 2017

There’s no such thing as a free lunch – eller?

Med økende arbeidsledighet i Europa – og en teknologisk utvikling som bare ser ut til å fortsette å overflødiggjøre manuelt arbeid – har borgerlønn gått fra en sosialistisk utopi til en potensiell realitet. Borgerlønn gir alle innbyggere en betingelsesløs grunninntekt, som er ment å gi alle lik mulighet til å delta i samfunnet. I stedet for å lønne byråkratiet som kreves for å gi særytelser som sykepenger, barnetrygd, studiestipend, arbeidsledighetstrygd og lignende, vil borgerne få en fast grunninntekt. Flere land har prøvd ut lignende økonomiske løsninger for å bekjempe fattigdom og sosial ulikhet, og 1. januar i år var Finland første land i Norden til å starte et prøveprosjekt med borgerlønn til 2000 arbeidsledige.

Men hvem skal betale? Motstandere frykter høye skatter og redusert verdiskapning. Tilhengere tror på like muligheter og redusert fattigdom. FREE LUNCH SOCIETY utforsker historien bak og potensielle konsekvenser av denne radikale omstruktureringen av forholdet mellom arbeid og inntekt.

English:

_ There’s no such thing as a free lunch - or is there?_

With unemployment on the rise all across Europe, the idea of Universal Basic Income (UBI) has in recent years gone from being considered a socialist fantasy to a possible reality. UBI means that every citizen gets an unconditional basic income, intended to give everyone an opportunity to participate in society. Finland is the first country in the Nordic region to launch a pilot project with UBI. FREE LUNCH SOCIETY examines what the consequences of this radical project could be for taxes, production and our concepts of work and pay.

Medvirkende

Peter Barnes

Director

Christian Tod

Språk

English, German

Undertekster

English

Land

Germany, Austria

Distributører

Autlook