Tilgjengelighetslenker

Kampen

59min Documentary 2019

Maskulinitetens siste marsj

Norges siste gjenlevende mannsorkester, det 90 år gamle Kampen Janitsjarorkester, har en gjennomsnittsalder på 60 år, og trenger desperat å rekruttere nye medlemmer for å ikke dø ut. Men med manko på tilstrekkelig mange unge mannlige musikere - og det at kvinner ønsker medlemskap til det populære orkesteret - gjør at de er nødt til å ta en grundig gjennomgang av fordelene og ulempene ved å opprettholde gamle tradisjoner.

Medlemmene i Kampen Janitsjarorkester er redde for at de i prosessen med å redde sitt elskede orkester samtidig kommer til å ødelegge sitt maskuline fristed. Det blir vedtatt å sette i gang et tre måneders prøveprosjekt hvor de åpner dørene for kvinnelige musikanter, noe som skaper stor splittelse i gruppen. KAMPEN er et sårt, humoristisk og ærlig portrett av en organisasjon på kollisjonskurs med fremtiden. Det er en film om sterke vennskap, kjønnsroller i endring og det skumleste av alt: forandring!

English

The last remaining all-male orchestra in Norway, Kampen Janitsjarorkester, has an average age of 60, and is in desperate need of new members to keep their legacy alive. But with a lack of sufficient young male musicians, and quite a few women knocking at the membership door of this popular orchestra, the leaders are forced to take a long, hard look at the price of maintaining old traditions. MARCHING FOREVER is a funny and painfully honest film about friendship, gender roles, and the scariest thing of all: change.

Director

Janne Lindgren

Språk

Norwegian

Undertekster

English

Land

Norway