Meet the Censors (2020)

  • Documentary
  • 1t 40min

Hva er sensur – egentlig?

Alle er imot sensur – bortsett fra i de få tilfellene der det er helt nødvendig. Der de fleste dokumentarfilmer om sensur og ytringsfrihet kretser rundt mennesker som blir tvunget til taushet, får regissør Håvard Fossum sensorene i tale og lar dem selv beskrive sitt arbeid og sin samfunnsfunksjon. I den morsomme, tankevekkende og forstyrrende MEET THE CENSORS møter vi blant annet sørsudanske myndigheter, iranske ayatollaher, indiske filmsensorer og et offentlig kontor i Berlin som bekjemper hatytringer på internett med tysk grundighet og uvisse resultater.

MEET THE CENSORS er en antropologisk studie av sensurens samfunnsrolle. Med åpent sinn, kritiske spørsmål og glimt i øyet utforsker Fossum et tema mange har sterke meninger om, men som viser seg frustrerende komplekst når man går i dybden på det. For selv om de fleste kan si seg enige i at ytringsfrihet bør finne sted, kan sensur også være et verktøy – ja, til og med en forutsetning – for å skape et mer opplyst, inkluderende og demokratisk samfunn.

English

Everyone is against censorship – except for those few instances where it’s absolutely necessary. In MEET THE CENSORS filmmaker Håvard Fossum approaches the subject of freedom of speech by letting censors from different parts of the world – Iranian ayatollahs, Indian film censors and a German office tasked with combatting online hate speech – describe their work and their societal function. The result is a witty, thought-provoking and disturbing documentary which casts a refreshingly nuanced look at censorship and freedom of speech.

Director

Håvard Fossum

Screenplay

Håvard Fossum

Cinematography

Egil Håskjold Larsen

Cinematography

Odd Reinhardt Nicolaysen

Producer

Ingvil Giske

Producer

Håvard Fossum

Språk

English, German, Hindi, Farsi, Mandarin

Undertekster

English