Robolove (2019)

  • Documentary
  • 1t 19min

Velkommen til «the Uncanny Valley»

Utviklingen av menneskelignende roboter når stadig nye – og, i enkeltes øyne, urovekkende – høyder. Aldri før har robotene vært nærmere å både se ut og oppføre seg som mennesker, for allerede nå står de klare til å la seg forme i vårt bilde og adlyde våre ordre. Robotene åpner blant annet opp en ny verden av intimitet og kjærlighet, hvor det kun er fantasien som setter grenser – eller kanskje rettere sagt ikke setter grenser.

Mens skillet mellom mennesker og roboter gradvis viskes ut, øker spenningen mellom teknologisk utvikling og samfunnsansvar. Utviklere og produsenter fortsetter å jage sine utopiske visjoner for fremtiden, mens skeptikerne blir mer og mer kritiske. Dokumentaren ROBOLOVE klarer på mesterlig vis å synliggjøre de komplekse problemstillingene bak utviklingen. Filmen skildrer både entusiasmen, optimismen og de fremtidsrettede visjonene til de som utvikler robotene, samtidig som den stiller kritiske spørsmål om disse nye maskinene som prøver å speile vår menneskelighet.

English

Never before have robots looked and behaved more like humans, and never before have the tensions between technological innovation and social responsibility been higher. Developers and manufacturers continue to chase their utopian visions for the future, while critics become more vocal. ROBOLOVE is a sharp and balanced documentary about the complex issues that define this development, showing us the enthusiasm and vision of those who are constructing the robots, while at the same time questioning these new machines that mimic our humanity.

Director

Maria Arlamovsky

Språk

English, Japanese, German