Tilgjengelighetslenker

The Invisible Extinction

1t 25min Documentary 2022

Morgendagens store helsekrise er allerede i gang – inne i kroppen din

I 2022 er vi så altfor vant med illevarslende rapporter om utryddelse av plante- og dyrearter. De færreste av oss er imidlertid klar over den andre masseutryddelsen som finner sted på kloden i dag – nemlig utryddelsen av bakteriemangfoldet. Bakterier er det historiske og biologiske fundamentet for livet på jorden, og det meste kroppene våre foretar seg avhenger i større eller mindre grad av bakteriefloraen inne i oss. I nyere tid har menneskelige oppfinnelser som antibiotika, ultraprosessert mat og sterile bo- og arbeidsmiljøer destabilisert balansen mellom mikroorganismene – og først nå begynner forskerne å danne seg et bilde av konsekvensene.

I dokumentarfilmen THE INVISIBLE EXTINCTION møter vi Marty Blaser og Gloria Dominguez, som forsker på sammenhengen mellom utryddelsen av sunne bakterier og sykdommer som astma, diabetes og allergier. Dette er et fascinerende og lærerikt innblikk i et mikrokosmos vi alle går rundt med inne i oss, og en advarsel om det som potensielt kan danne utgangspunktet for morgendagens store helsekrise.

** English ** In 2022 we are all too familiar with the threat of extinction of plant and animal species. Most of us, however, have no idea that there is another mass extinction underway – inside our own bodies. THE INVISIBLE EXTINCTION examines the effect of human inventions like antibiotics, ultra-processed foods and sterile living environments have on the bacterial flora in and around us. This is a fascinating and illuminating documentary filled with interesting facts about what might potentially be the great health crisis of tomorrow.

Director

Sarah Schenck

Director

Steven Lawrence

Språk

English

Land

United States

Bonusinnhold

Panelsamtale: Vern om ditt mikrobiom

Dokumentaren THE INVISIBLE EXTINCTION sidestiller utryddingen av dyrearter på jorden med tap av bakterier i tarmen. Når Belugahvalen forsvinner vil det nok påvirke deg - vel og merke gjennom fire ledd i et økologisk nettverk- og kanskje uten at du selv forstår sammenhengen. Når bakterieartene i tarmen din forsvinner merker du derimot effekten umiddelbart - du får diaré og gass i magen. Gjennom 200.000 år med evolusjon har menneske og bakterie levd i et gjensidig avhengighetsforhold. Bryter mennesket sin del av avtalen får vi eksplosjonen av allergier og autoimmune sykdommer som preger den vestlige verden i dag. Hvordan kan du verne om ditt mikrobiom? Må vi leve som steinaldermennesket eller har panelet noen bedre forslag?

I panelet:

Henriette Christie Ertsås – (Forskning Til Folket) formidler for CAMRIA Anette Susanne Bøe Wolff – Professor fra forskningsgruppe for Endokrin medisin, K2, UiB/ medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus Randi Jacobsen Bertelsen – Leder for prosjektet BRuSH, Klinisk Institutt 2, UiB og prosjektleder i CAMRIA Trygve Hausken – Professor Emeritus for prosjektet Hjerne-Tarm-Mikrobiota aksen ved K1

I samarbeid med CAMRIA ved UiB og Forskning Til Folket.