The Story of Plastic (2019)

  • Documentary
  • 1t 35min

Vindundermaterialet som ble et miljømareritt

De samme egenskapene som gjør plastikk så praktisk gjør det også til et miljømareritt. Plastikk brytes ikke ned organisk, og er og blir et fremmedelement i naturen – like destruktivt når det brennes som når det dumpes i vann og på søppelplasser. Dokumentaren THE STORY OF PLASTIC gir oss et rystende bilde av problemets omfang, fra enorme fyllinger der plastsøppelet tårner seg opp som fjell, og elver og havområder der plastrester ødelegger økosystemene, til de giftige gassene som oppstår under produksjonen og behandlingen av plastikk.

Filmen tar oss med tilbake til 1930-tallet, og viser hvordan det som en gang ble omtalt som et vindundermateriale har utviklet seg til å bli en av menneskehetens største utfordringer. Men THE STORY OF PLASTIC gir også grunn til optimisme: Over hele verden ser vi en økende bevissthet om problemene som plastikk fører med seg, og både myndigheter og grasrotorganisasjoner gjennomfører tiltak for å legge til rette for en mer miljøvennlig og bærekraftig fremtid.

English

The same properties that make plastic so practical also makes it an environmental nightmare. THE HISTORY OF PLASTIC shows us the scope of this ongoing ecological disaster – from enormous landfills filled with waste nobody knows what to do with to the toxic air pollution caused by the production and treatment of plastics. Journeying back to the 1930s, the documentary tells the story of how what was once heralded as a miracle material went on to become one of humanity’s greatest environmental challenges.

Director

Deia Schlosberg

Språk

English

Undertekster

Norwegian