Tilgjengelighetslenker

Best in the World

56min Documentary 2022

Er byutviklingen vellykket hvis det bare er de mest ressurssterke som nyter godt av det?

På starten av 1990-tallet befant København seg på konkursens rand, og for å møte de mange og komplekse utfordringene byen stod overfor, ble det satt i gang omfattende byfornyelsesprosjekter av både politisk, arkitektonisk og økonomisk art. Resultatene lot ikke vente på seg. I dag er den danske hovedstaden kjent som en av verdens beste byer å bo i, og en viktig inspirasjonskilde for andre byer. Men har København blitt et offer for sin egen suksess? Det er spørsmålet filmskaper Hans Christian Post stiller i denne kritiske og tankevekkende dokumentaren om byplanlegging og sosialpolitikk.

For i takt med at København har scoret stadig høyere på internasjonale rankinger, har den sosiale ulikheten skutt i været. Dette er en trend man ser mange steder i verden – ikke minst her i Norge. I BEST IN THE WORLD bringer Post en rekke kritiske perspektiver på Københavns utvikling, og dette gjør filmen til et ypperlig utgangspunkt for å diskutere byutviklingsstrategier for Bergen. For er en by virkelig «best» hvis det bare er de mest ressurssterke som nyter godt av det?

English In the early 1990s, Copenhagen was on the verge of bankruptcy, but the Danish capital faced its challenges by pushing through a series of wide-ranging reforms, and today it’s widely recognized as one of the world’s most livable cities. This thought-provoking documentary asks whether Copenhagen has become a victim of its own success, for while the city has shot to the top of prestigious rankings, social inequality has run rampant. Can a city really be said to be good – never mind the best – if it only caters to its most resourceful inhabitants?

Språk

Danish, English

Undertekster

English

Land

Denmark