Picture a Scientist (2020)

  • Documentary
  • 1t 35min

Nyere forskning viser at vitenskapen er kvinnediskriminerende

Selv i samfunn med høy grad av likestilling er forskning et påfallende mannsdominert felt. PICTURE A SCIENTIST viser oss at dette ikke skyldes at kvinner er mindre intelligente eller mindre interessert i vitenskap enn menn, men er et produkt av dypt rotfestede strukturelle problemer innen vitenskapen og arbeidslivet. Med utgangspunkt i historiene til forskerne Nancy Hopkins, Jane Willenbring og Raychelle Burks viser filmen hvordan åpenlys kjønnsdiskriminering og seksuell trakassering bare er toppen av isfjellet. Minst like viktig er mer subtile ekskluderingsmekanismer som å bli utelatt fra e-posttråder, bli tildelt mindre laboratorieplass enn mannlige kolleger, og ikke bli kreditert for arbeidet en gjør. Og da har vi ikke engang nevnt rasismen.

PICTURE A SCIENTIST viser hvor dypt disse problemene stikker, og lar oss møte et knippe modige og handlekraftige kvinner som kjemper for å endre systemet. Dette er en provoserende, inspirerende og helt essensiell dokumentarfilm for alle som er opptatt av vitenskap og å fremme god forskning.

English

The world of science is notoriously dominated by men, and PICTURE A SCIENTIST shows us that this has nothing to do with any inherent difference between the sexes in intelligence or interest. Rather, the film explores the discriminatory and deeply rooted structures that are designed to keep anyone who isn’t a white man out of the field of scientific research. This equally infuriating and inspiring documentary tells the story of a handful of brave women fighting to change the system and is essential viewing for anyone interested in science.

Director

Sharon Shattuck

Director

Ian Cheney

Språk

English